Verzenden(BE):5€ - Gratis verzending vanaf 65€ - Snelle verzending

Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

FreckEls & Waflles BV
Heidelaan 40
3001 Heverlee
België

hello@smallpaperthings.be

Telefoon: 0032479674666

Ondernemingsnummer: 0699 971 103
BTW nummer: BE 0699 971 103

RPR Leuven

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van FreckEls & Waffles, een BV met maatschappelijke zetel te Heidelaan 40, 3001 Heverlee, BTW BE 0699 971 103, RPR Leuven, (hierna ‘[…]’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van […] moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door […] aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings- reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden […] niet. […] is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. […] is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door […]. […] kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestellen bij […] gaat snel en simpel. Ons bestelproces bestaat uit een paar simpele stappen.

1.       Plaats de gewenste artikelen in je digitale winkelmandje
2.       Bekijk/ga naar je digitale winkelmandje.
– Je krijgt een overzicht van de in het winkelmandje geplaatste artikelen.
– Mogelijkheid tot het ingeven van een kortingsbon (code cadeaubon, code gratis verzending, …)
– Subtotaal van de artikelen inclusief BTW
– Kiezen van de verzendwijze (met aanduiding van de gerelateerde kosten)
– Algemeen totaal inclusief BTW (met aanduiding BTW bedrag)
3.       Klik op ‘doorgaan naar afrekenen’
– Mogelijkheid tot het ingeven van een kortingsbon (code cadeaubon, code gratis verzending, …)
– Ingeven van de persoonlijke gegevens (naam, adresgegevens, email en telefoonnummer zijn verplichte gegevens)
– Mogelijkheid tot het ingeven van een verschillend verzendadres.
– Overzicht van de bestelling
– Kiezen van de betaalmethode
4.       Klik op ‘bestelling plaatsen’ nadat je hebt nagekeken of alle gegevens correct werden ingegeven.
5.       Je wordt doorverwezen naar betaalpagina via Mollie of Paypal.
– Je volgt de betaalinstructies op.
6.       Betaling geslaagd? Je komt terecht op de bevestigingspagina.
– Bevestiging dat de bestelling ontvangen is
– Indien werd geopteerd voor bankoverschrijving als betaalwijze, krijg je de gegevens voor het uitvoeren van de bankoverschrijving (uit te voeren binnen 12 dagen)
– Overzicht van de bestelling
– Overzicht van de persoonlijke gegevens
7.       Je ontvangt een automatisch gegenereerde email met de bevestiging en een overzicht van je bestelling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

·        via kredietkaart
·        via bankkaart
·        via overschrijving op rekeningnummer BE72 7360 4774 8316 op naam van FreckEls & Waffles met vermelding van het ordernummer
·        via tegoed-of cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje (kortingsbon). (Cadeaubonnen zijn niet geldig op cadeaubonnen en niet cumuleerbaar met andere cadeaubonnen of kortingscodes.)

[…] is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van de bestelling gaat […] onmiddellijk aan de slag. […] streeft er naar elke bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden.

De Klant wordt op de hoogte gehouden van elke verandering van de bestelstatus via automatisch gegenereerde e-mails. (Bevestiging, bestelling afgerond/verzonden)

Indien de Klant via bankoverschrijving betaalt, zal de bestelling pas verwerkt worden vanaf de ontvangst van betaling.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Duitsland of Frankrijk.
De Klant kan er ook voor kiezen de bestelling zelf af te halen.
Elke bestelling, groot of klein, wordt met de grootste zorg verpakt.

Kies je voor levering dan zal deze gebeuren door Bpost/PostNL/DPD. 

De leveringskosten voor België bedragen:

– Brievenbuspost (bestelling past in de brievenbus – je ontvangt geen track&trace): 2,95€
(artikelen die in aanmerkingen komen voor dit tarief, worden aangegeven in de productbeschrijving met ‘*product komt in aanmerking voor lagere verzendkosten’)
– Standaard verzending: 5.75€
– Levering in afhaalpunt: 4.95€
– Bij een bestelling vanaf 65€ zijn de verzendkosten gratis binnen België

De leveringskosten voor Nederland bedragen:

– Standaard: 8.95€
– Bij een bestelling vanaf 99€ zijn de verzendkosten gratis binnen Nederland

Indien men kiest voor afhaling, kan deze plaatsvinden na ontvangst van de automatisch gegenereerde email ‘bestelling afgerond/verzonden’ op volgende plaats en tijdstippen:

Afhaling Heverlee:
Afhaling enkel mogelijk op afspraak via hello@smallpaperthings.be

Afhaling Aarschot
Afhaling enkel mogelijk op afspraak via hello@smallpaperthings.be 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan […].

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door […] was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van […].

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van […] te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij […].

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed of de (laatste) zending fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant FreckEls & Waffles, Heidelaan 40, 3001 te Heverlee, email: hello@smallpaperthings.be tel.:0032479674666 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan FreckEls & Waffles heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan FreckEls & Waffles, Els Van den Broeck, Heidelaan 40, 3001 te Heverlee.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal FreckEls & Waffles alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat FreckEls & Waffles op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan FreckEls & Waffles wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door FreckEls & Waffles geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

FreckEls & Waffles betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de FreckEls & Waffles klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan FreckEls & Waffles.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant […] zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van […] is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 674 666, via e-mail op hello@smallpaperthings.be of per post op het volgende adres Heidelaan 40, 3001 Heverlee. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover […] beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt […] zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, FreckEls & Waffles, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
– verwerken en leveren van de bestelling
– versturen van nieuwsbrieven
– reclame- en/of marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FreckEls & Waffles, Heidelaan 40, 3001 Heverlee, hello@smallpaperthings.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot FreckEls & Waffles, Heidelaan 40, 3001 Heverlee, hello@smallpaperthings.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, […] heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

[…] houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op FreckEls & Waffles, Heidelaan 40, 3001 Heverlee, hello@smallpaperthings.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

– First party cookies: technische cookies die gebruikt worden door de site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren
– Third party cookies: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, om onder meer statistieken bij te houden via Google Analytics

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door […] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van […]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: FreckEls & Waffles BV
Heidelaan 40
3001 Heverlee

hello@smallpaperthings.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Small Paper Things

Let’s stay in touch!

Show us your love ♥

copyright  © 2018 Small Paper Things

X